miljö  
   
  Startsida ::
   
 
Miljö Policy

Företagets anställda och övriga för företaget verksamma medarbetare skall verka för att utföra arbetet på ett sätt som ej påverkar levande individer och egendom på ett hälsoskadligt eller miljöfarligt sätt.

De produkter vi installerar skall under sin tillverkning, distribution och avveckling, vara producerad av sånt material och hanteras på ett sådant sätt att det ej skadar miljön samt skall produkten kunna i stort sätt kunna återvinnas efter sin verksamma tid.